Print deze pagina

Informatie over onze dienstverlening
Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12012381

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:
    Kifid
    Stichting Klachteninstituut Financiele Dienstverlening.
    Postbus 93257, 2509 AG Den Haag

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrecht of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Wij hebben geen voorkeur voor maatschappijen, echter, op basis van kwaliteit en prijs bepalen wij samen met u de betreffende aanbieder.

Wijze van beloning
Onze werkzaamheden worden deels door de maatschappijen betaald. Echter, voor bijzondere producten zoals hypotheken, lijfrente voor zelfstandigen en overige specifieke producten adviseren wij u op maat waarbij provisies aan u gerestitueerd worden of ingebouwd in de producten en wij voor onze dienst verlening een factuur opmaken.

Aansprakelijkheid
Uiteraard hebben wij onze verantwoordelijkheid verzekerd doormiddel van een bedrijfs - en beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Schouten Insurance International onder polis no. 220011.